Αθλητισμός: Πώς επηρεάζει η ψυχολογία τον αθλητή

4 Posted by - June 2, 2014 - Health

Η Αθλητική Ψυχολογία αναφέρεται στην επιστημονική μελέτη της συμπεριφοράς στον αθλητισμό και την εφαρμογή των αρχών της ψυχολογίας σε αθλητικές περιπτώσεις. Οι αρχές αυτές μπορεί να εφαρμόζονται με σκοπό την αύξηση της αθλητικής απόδοσης και τη βελτίωση της αθλητικής εμπειρίας.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αθλητικής Ψυχολογίας (European Federation of Sport Psychology – FEPSAC), «η αθλητική ψυχολογία ασχολείται με τα ψυχολογικά θεμέλια, τις διαδικασίες και τις συνέπειες της ψυχολογικής ρύθμισης των αθλητικών δραστηριοτήτων ενός ή περισσότερων ατόμων που ενεργούν ως υποκείμενα της δραστηριότητας».

Η απόδοση στον αθλητισμό δεν εξαρτάται μόνο από την σωματική άσκηση αλλά και από την άσκηση της ψυχής και του μυαλού. Οι ψυχολογικές δεξιότητες στον αθλητισμό, όπως και οι φυσιολογικές δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η επίδοση του αθλητή. Οι δεξιότητες αυτές είναι η διαχείριση του άγχους, της διέγερσης, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων καθώς και εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων, η καλλιέργεια του αυτοελέγχου κ.α.

Η Αθλητική Ψυχολογία δεν περιορίζεται μόνο στην υποστήριξη του αθλητή, αλλά έχει εφαρμογές και στο περιβάλλον του (π.χ. οικογένεια, προπονητές, εκπαιδευτικοί). Το περιβάλλον του αθλητή συχνά χρειάζεται υποστήριξη ώστε να μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθειά του.

Παρακάτω, παρατίθενται οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο ρόλο του Αθλητικού Ψυχολόγου (Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας – ΕΑΨ):

• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική αθλητών ή αθλητικών ομάδων

• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική προπονητών και γονέων αθλητών

• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ατόμων στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης ή διατροφής

• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική αθλητών με ειδικές ανάγκες

• Ψυχοδιάγνωση αθλητών (με ή χωρίς ειδικές ανάγκες) – ερμηνεία των αποτελεσμάτων ψυχοδιάγνωσης – καθορισμός πρόγνωσης και καθορισμός μεθόδων παρέμβασης

• Εκπαίδευση / διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων όλων των επιστημονικών περιοχών της Αθλητικής Ψυχολογίας

Ο ρόλος της Ψυχολογίας στον χώρο του αθλητισμού είναι καθοριστικός και η εφαρμογή της κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο στους επαγγελματίες αθλητές αλλά και στους νέους που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό. Αξίζει να θυμόμαστε ότι όσο άρτια κι αν έχουμε προετοιμαστεί, δε θα φτάσουμε ποτέ στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας, εάν δε μάθουμε να αξιοποιούμε και τις ψυχοπνευματικές μας ικανότητες.

Ζουμπουρλή Πηνελόπη, Ψυχολόγος

email: zoubourlipin@gmail.com
Κιν 6946649896

No comments

Leave a reply