Αυτός είναι ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός προπόνησης

22 Posted by - February 28, 2017 - Workout

4Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η επιτυχία σε ένα αγώνισμα έγκειται στην ικανότητα του σώματος να παράγει ενέργεια. Η αθλητική ικανότητα αντικατοπτρίζει τα όρια στα οποία το ανθρώπινο σώμα μπορεί να φτάσει και κάθε κύτταρο θα πρέπει να λειτουργήσει στον μέγιστο βαθμό.

Παρ’όλο που σε όλα τα εγχειρίδια προπονητικής συζητιούνται μόνο οι σκελετικοί μύες και το μυοκάρδιο, πολλοί ιστοί χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για να λειτουργήσουν σωστά καατά την διάρκεια μιας άσκησης. Ο εγκέφαλος για παράδειγμα εκτελεί μία σπουδαία δουλειά κατά την διάρκεια της άσκησης. Έρευνες έχουν δείξει ότι σε μέγιστης έντασης άσκηση, ο εγκέφαλος αυξάνει την αποθήκευση γλυκογόνου. Ο εγκέφαλος όχι μόνο συντονίζει τον κινητικό έλεγχο, αλλά ρυθμίζει την ροή αίματος, τις ορμόνες και μία πλειάδα κυτταρικών λειτουργιών.

Η άσκηση προκαλεί ενεργειακά το σώμα με τέτοιον τρόπο που προκαλεί τις προσαρμογές όταν η ένταση και η διάρκεια της άσκησης είναι η βέλτιστη δυνατή. Αντιθέτως, όταν η επιβάρρυνση είναι μικρότερης έντασης, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.

Οι μεγαλύτερες  διαφορές στην αθλητική απόδοση έχουν να κάνουν με την τεχνική, την ταχύτητα εκτέλεσης και την αποτελεσματική στρατηγική/τακτική.

 

Τα συστατικά της παραγωγής ενέργειας είναι ο ρυθμός, η διάρκεια και η σχέση έργου/διαλείμματος. Ο ρυθμός παραγωγής ενέργειας που χρειάζεται ο μυς υπαγορεύεται πάντα από την ισχύ που χρειάζεται και από την ποσότητα δύναμης που παράγεται από το σώμα. Για παράγειγμα, ένας αθλητής της άρσης βαρών θα πρέπει να παράγει περίπου 4,000 wattστον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η διαδικασία η οποία θα του δώσει τόσο μεγάλη ενέργεια και τόσο γρήγορα είναι η αναερόβια γλυκόλυση.

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν αθλήματα που δεν χρειάζονται τόσο μεγάλες ποσότητες ενέργειας, αλλά χρειάζονται μεγάλης διάρκειας ενέργεια όπως π.χ τα αθλήματα αντοχής. Όσο πιο «οικονομικό» είναι το σώμα ενός αθλητή, τόσο περισσότερο χρόνο θα παράγει ενέργεια και θα αποκαθίσταται ακόμα πιο γρήγορα. Η ενέργεια αυτή παράγεται από τον αερόβιο μηχανισμό ενέργειας.

Το τρίτο συστατικό είναι η σχέση μεταξύ έργου/διαλείμματος. Σε αμιγώς αερόβια αγωνίσματα η αποκατάσταση τείνει στο ελάχιστο. Αντιθέτως σε αγωνίσματα ισχύος και δύναμης, το έργο είναι πάρα πολύ μικρό, ενώ το διάλειμμα είναι πολύ μεγάλο σε διάρκεια. Σε μικτά αθλήματα (καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο) η σχέση έργου/διαλείμματος έχει την μεγαλύτερη επίδραση στις προσαρμογές που θέλουμε να βελτιώσουμε.

Αποτελεσματικός σχεδιασμός προπόνησης ενεργειακών συστημάτων

et

Για τον καλύτερο σχεδιασμό των προπονήσεων, κύριο μέλημα των αθλητικών επιστημόνων/προπονητών είναι η κατανόηση των ενεργειακών απαιτήσεων του κάθε αθλήματος.

Οι 4 περίοδοι που χωρίζονται τα πρωτόκολλα για τον ετήσιο προγραμματισμό (βλέπετε πίνακα) είναι η μεταβατική περίοδος, η περίοδος εξειδικευμένης βελτίωσης, η προαγωνιστική και η αγωνιστική. Οι περίοδοι αυτές εξελίσσονται από γενική σε ειδική βελτίωση της αθλητικής επίδοσης.

Γενική βελτίωση (μεταβατική περίοδος) Εξειδικευμένη βελτίωση Προαγωνιστική Αγωνιστική
Κινητικές δεξιότητες που δεν αναπαράγουν αθλητικές δεξιότητες Ασκήσεις που ενεργοποιούν τις μυικές ομάδες του κάθε αθλήματος Εξειδικευμένη προπόνηση στις κινήσεις του αθλήματος Χρησιμοποιούνται οι ασκήσεις του αθλήματος για βελτίωση
Στόχος η βελτίωση χρησιμοποιώντας γενικές ασκήσεις Τα κυρίαρχα ενεργειακά συστήματα που προπονούνται είναι αυτά του κάθε αθλήματος Προετοιμασία του αθλητή για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο Εξειδίκευση στον αγώνα
Ακολουθεί την αγωνιστική περίοδο Μη εξειδικευμένη προπόνηση χρησιμοποιείται μόνο ως επιπρόσθετη επιβάρυνση

 

Παρακάτω παραθέτω ένα παράδειγμα προγράμματος προπόνσης για καλαθοσφαιριστή για κάθε μία περίοδο (εκτός αγωνιστικής):

Γενική βελτίωση (μεταβατική περίοδος) Εξειδικευμένη βελτίωση Προαγωνιστική
Γενική προπόνηση βελτίωσης δύναμης-υπερτροφίας: 4 σετ Χ 12 επαναλήψεις, 45 δευτερόλεπτα διάλειμμα, 2-3/εβδομάδα, 40-60 λεπτά Εξειδικευμένη προπόνηση δύναμης-ισχύος: πλειομετρική προπόνηση 4 σετ Χ 8 επαναλήψεις, 2 λεπτά διάλειμμα, 2-3/εβδομάδα, 40-60 λεπτά Μέτριας έντασης ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια, μικρό διάλειμμα
Προπόνηση χαμηλής έντασης στο γήπεδο (1-2 φορές/εβδομάδα, 20-30 λεπτά) Μέτριας έντασης πλειομετρικές ασκήσεις (επιβάρρυνση 30%) 1-2/εβδομάδα, 20-30 λεπτά Εξειδικευμένη προπόνηση δύναμης-ισχύος: 4-6 σετ Χ 8 επαναλήψεις, 2/εβδομάδα, 30 λεπτά 

Αερόβια: 5-10 Χ 600-1200 μέτρα, με διάλειμμα 3-4 λεπτά

 

 

 

Επιμέλεια: Αναστασόπουλος Δημήτριος

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – Προπονητής καλαθοσφαίρισης

M.Sc student Εργοφυσιολογίας

Email: jimanastas@gmail.com

 

No comments

Leave a reply